Wykorzystanie


Możliwości wykorzystania biomasy konopnej na bio-produkty

wykorzystanie konopi

Trendy wykorzystania roślin włóknistych

Do roku 2030 przewidywane jest zwiększenie zapotrzebowania na konopne włókno długie ze wskaźnikiem wzrostu 33,35% oraz nieco niższe zapotrzebowanie na włókno krótkie ze wskaźnikiem wzrostu 31,05%. Wyższy wzrost popytu na włókno długie jest uwarunkowany wzrostem zainteresowania wysokiej jakości tekstyliami konopnymi. Rozwój rynku włókien konopnych wynika z pro-środowiskowego charakteru konopi, zrównoważonych procesów przetwórczych i  całego łańcucha wartości.

trendy1.jpg

Prognozowane światowe trendy rozwoju rynku włókna konopi w latach 2022 - 2030 z podziałem na włókno krótkie i długie (USD million)

 

W rozwoju rynku w latach 2022 - 2030 z punktu widzenia wykorzystania konopi prognozuje się tendencję wzrostową w zakresie tekstyliów, wykorzystania włókien łykowych w przemyśle celulozowo - papierniczym, a także w zakresie kompozytów.

trendy 2b.jpg

Światowe trendy – rozwoju rynku w latach 2022 - 2030 z punktu widzenia kierunków wykorzystania włókna konopnego (USD milion)

Prognozowane trendy europejskie i rozwój rynku konopnego w Europie na przestrzeni lat 2020 – 2030 są analogiczne dla trendów światowych. Przewiduje się, że najbardziej pożądanym włóknem w 2030r. będzie włókno długie ze względu na wzrost zainteresowania odzieżą i tekstyliami konopnymi.
Europejskie i światowe trendy rozwoju rynków włókna konopnego do roku 2030 powinny wyznaczać kierunki rozwoju sektora włókien łykowych w Polsce oraz przyczynić się do rozbudowy infrastruktury przetwórczej i produkcyjnej dla włókien i tekstyliów konopnych.

 

trendy 3.jpg

Trendy europejskie – rozwój rynku konopnego w 2020 -2030 (USD milion) pod względem rodzaju włókna

Trendy 4.jpg

Trendy europejskie – rozwój rynku konopnego w 2020 -2030 (USD milion) pod względem wykorzystania

 

 

Analiza zmian w sektorze roślin włóknistych w latach 2021-2023

W roku 2023 zaobserwowano spadek areału upraw roślin włóknistych w Polsce. Na zmniejszenie areału upraw miały wpływ następujące czynniki:

  • Susza 
  • Niekorzystne dla upraw lnu warunki pogodowe, wpływają na ograniczenie upraw lnu z przeznaczeniem na włókno
  • Trudności ze zbytem konopi wynikające z ograniczenia w zakresie przetwórstwa włókna konopi spowodowały spadek areału upraw konopi z przeznaczeniem na włókno
  • Pandemia COVID 19 przyczyniła się obniżenia areału upraw

Stopa wzrostu na rynku włókien konopnych w przedziale czasowym 2023 – 2030 prognozowana jest na poziomie powyżej 30% dla obu rodzajów włókna, natomiast stopa wzrostu w okresie pandemii COVID 19 była na poziomie 15,02% dla włókna krótkiego i 17,07% dla włókna długiego.

 

covid2.jpg

Wpływ pandemii covid 19 na roczną stopę wzrostu na rynku włókien konopnych w latach 2020-2021 w stosunku do prognozowanej stopy wzrostu dla przedziału czasowego 2023-2030 na świecie, w podziale na włókno krótkie i włókno długie.

 

 

Len, Konopie, Przetwórstwo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.